FIL LUMIERE

Events

著名产品

亮丝(FIL LUMIERE)为 MONTAGUT 著名及专得产品,因其光泽质感可跟丝绸媲美而命名。MONTAGUT创立人的曾孙女婿利奥·高仕先生(Leo Gros)于 1963 年发明亮丝面料,独特的生产过程将聚酰胺纤维与纱线合成配以复杂的编织技术制作。其面料主要用作 POLO 衫。

Montagut latitude
Montagut latitude
Montagut latitude
Montagut latitude
Montagut latitude
Montagut latitude
Montagut latitude
Montagut latitude
Montagut latitude
Montagut

fil lumiere